page loader

پزشکی و سلامت

محصولات بسیاری در این زمینه مورد استفاده محققان علوم پزشکی و پزشکان در بیمارستان ها و کلینیک های مختلف قرار می گیرد از جمله Uptodate، clinical key که صرفا به این علوم مربوط می شوند و بخشی از ناشرین که دراین زیمنه نیز محصولاتی را عرضه می کنند نظیر ProQuest و Emerald