page loader

مهندسی و علوم کاربردی

بخش قابل توجهی از ناشرین در این حوزه منابع بسیار معتبری را ارائه می دهند از جمله Elsevier ، IEEE ، Proquest و برخی نیز در برخی از زیر گروه ها جدی تر می باشند مثلا در ربوتیک نشریات Emerald قابل اتکا می باشد.