١. ورود به لرنیتو
٢. کلیک روی خانه
٣. کلیک روی آیکون آزمایشی یا شروع (سمت راست بالا)
٤. کلیک روی گزینه دانش آموز، معلم، مشاور و مدرسه بر اساس نیاز
٥. انتخاب متوسطه دوم یا اول بر اساس نیاز
٦. کلیک روی بررسی و خرید
٧. ثبت کد تخفیف
٨. اطمینان از اعمال شدن کد تخفیف و تغییر قیمت
٩. وارد کردن شناسه ملی
١٠. تایید و ادامه پرداخت
١١. اطمینان از قیمت جدید و خرید نهایی طرح