page loader

ابزار ها

یکی دیگر از محصولات قابل ارائه شرکت، ابزارهایی است که در رابطه با کار تحقیقات و پژوهش کاربرد داشته و غالبا نقش تعیین کننده ای در مدیریت و استفاده از منابع علمی دارد. برخی از ابزارها توسط ناشرین ارائه می گردد و برخی توسط شرکت های مهندسی نرم افزار تهیه و ارائه می گردد. برای مثال الزویر محصولی به نام Mendley را برای استفاده پژوهشگران جهت ارائه مقالات علمی طراحی و ارائه نموده و یا محصول Iknito که قابلیت های بسیار زیادی را برای مدیریت و استفاده از منابع الکترونیک دارد. این محصولات شامل موارد اشاره شده زیر می باشد .